Nasza oferta Folder Brown
Działalność statutowa Folder Brown

Dzialalnosc

Kalendarz nadchodzących imprez:

<< Gru 2019 >>
pwścpsn
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imprezy

9 stycznia 2017

Regulamin Ośrodka Szkolenia Kierowców

Niniejszy regulamin określa warunki oraz zasady działania Ośrodka Szkolenia Kierowców Automobilklubu Polski i obowiązuje od 17.11.2016r.
Wszystkie treści zawarte w niniejszym regulaminie są zgodne z obowiązującym prawem i rozporządzeniami w sprawie szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.

OBOWIĄZKI OŚRODKA
Ośrodek dysponuje kadrą instruktorów posiadających kwalifikacje niezbędne do przeprowadzania szkoleń w zakresie kategorii A1, A, B, B+E, C, C+E, D.
OSK ma obowiązek zapewnić Kursantowi odpowiednią do wybranej kategorii liczbę godzin zajęć teoretycznych i praktycznych lub w przypadku e-learningu – dostępu do portalu, zajęć
z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz odpowiedniej liczby zajęć praktycznych.
Po zakończeniu szkolenia Ośrodek zobowiązany jest przeprowadzić egzamin wewnętrzny z teorii oraz praktyki.

OBOWIĄZKI KURSANTA
Aby rozpocząć kurs Kandydat ma obowiązek dostarczenia do OSK numeru Profilu Kandydata na Kierowcę oraz uiścić wpłatę w wysokości co najmniej 50% wartości kursu.
Każdy Kursant, w przypadku wykładów tradycyjnych, ma obowiązek zaliczenia w wyznaczonym terminie co najmniej 80% zajęć teoretycznych, zajęć z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz wszystkich godzin zajęć praktycznych.
Kursant ma obowiązek obecności na zajęciach z pierwszej pomocy przedmedycznej, które organizowane są zazwyczaj raz lub dwa razy w miesiącu. Informacja o terminach zajęć jest podawana na bieżąco na stronie internetowej Ośrodka Szkolenia Kierowców lub dostępna pod numerami telefonów biura w godzinach jego urzędowania.
W przypadku systemu e-learningowego kursant ma obowiązek na własną rękę i we własnym tempie, nie dłużej jednak niż w ciągu 3 miesięcy, zapoznać się z materiałem, do którego dostęp otrzyma od OSK. W przypadku przekroczenia w/w terminu Kursant ma obowiązek ponownego wykupienia aktywacji w cenie 200 zł, przedłużającej działanie portalu o 30 dni.
Kursant ma obowiązek obecności na zajęciach praktycznych w wyznaczonych terminach, w stanie nie wskazującym na spożycie alkoholu lub zażycie innych niedozwolonych substancji. Odwołanie lub przełożenie zajęć praktycznych nastąpić może jedynie z minimum 24 godzinnym wyprzedzeniem.
Naruszenie zasad określonych w akapicie powyżej skutkuje:
– w przypadku kursu na prawo jazdy – obowiązkiem wykupienia dodatkowych godzin niezbędnych do zrealizowania kursu danej kategorii, w cenie jazd doszkalających,
– w przypadku jazd doszkalających – zwrotem 10% wpłaconej kwoty.
Wszelkie zastrzeżenia i utrudnienia uniemożliwiające realizację kursu Kursant ma obowiązek niezwłocznie zgłosić do biura lub kierownikowi OSK.

WARUNKI PRZYJĘCIA KURSANTA NA KURS
Aby pozytywnie przejść proces zapisu na kurs nauki jazdy, Kandydat ma obowiązek przesłania swojego zgłoszenia, za pośrednictwem druku on-line, umieszczonego na stronie Automobilklubu Polski. Kolejnym krokiem jest przesłanie do OSK indywidualnego numeru Profilu Kandydata na Kierowcę oraz uiszczenie opłaty za kurs.

WARUNKI PŁATNOŚCI
Wysokość opłat za kurs określa cennik OSK. Istnieje możliwość rozłożenia płatności na dwie równe raty, przy czym wpłata pierwszej raty wymagana jest przed rozpoczęciem części teoretycznej, drugiej zaś przed rozpoczęciem części praktycznej kursu.

Opłatę za kurs można przelać na rachunek bankowy: 15 1160 2202 0000 0001 7910 7251
Automobilklub Polski, ul. Powstańców Śląskich 127, 01-355 Warszawa lub wpłacić osobiście w biurze OSK.
W tytule przelewu należy umieścić imię i nazwisko Kursanta oraz kategorię wybranego kursu.

WARUNKI REZYGNACJI Z KURSU
Kursant ma możliwość rezygnacji ze szkolenia w dowolnym momencie. Rezygnacji można dokonać wyłącznie w formie pisemnej.
Rezygnacja jest związana z konsekwencjami finansowymi.

W przypadku uregulowania należności za kurs w pełnej wysokości, a rezygnacji z kursu w trakcie trwania zajęć teoretycznych, kursantowi przysługuje zwrot 50% wpłaconej kwoty. W przypadku rezygnacji w trakcie trwania zajęć praktycznych kursantowi zwrot nie przysługuje.

W przypadku uregulowania należności za kurs w wysokości 50% wartości, a rezygnacji z kursu w trakcie trwania zajęć teoretycznych kursantowi zwrot nie przysługuje.

Call Now Button
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com