Nasza oferta Folder Brown
Działalność statutowa Folder Brown

Dzialalnosc

Kalendarz nadchodzących imprez:

<< Paź 2020 >>
pwścpsn
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imprezy

29 stycznia 2020

Regulamin Ośrodka Szkolenia Kierowców

 

Niniejszy regulamin określa warunki oraz zasady działania Ośrodka Szkolenia Kierowców Automobilklubu Polski i obowiązuje od 29.01.2020r.

Wszystkie treści zawarte w niniejszym regulaminie są zgodne z obowiązującym prawem i rozporządzeniami w sprawie szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.

 

OBOWIĄZKI OŚRODKA

Ośrodek dysponuje kadrą instruktorów posiadających kwalifikacje niezbędne do przeprowadzania szkoleń w zakresie kategorii A1, A, B, B+E, C, C+E, D.

OSK ma obowiązek zapewnić Kursantowi odpowiednią do wybranej kategorii liczbę godzin zajęć teoretycznych (wykłady stacjonarne lub w przypadku e-learningu – dostęp do portalu), zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz odpowiednią liczbę godzin zajęć praktycznych.

Po zakończeniu szkolenia Ośrodek zobowiązany jest przeprowadzić egzamin wewnętrzny z teorii oraz praktyki. Pierwsze podejście do ww. egzaminów oferujemy w cenie kursu. Każde kolejne jest w cenie jednej godziny jazdy doszkalającej (zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem) liczone za każdy egzamin osobno.

 

OBOWIĄZKI KURSANTA

Aby rozpocząć kurs Kandydat ma obowiązek przesłania swojego zgłoszenia, za pośrednictwem druku on-line, umieszczonego na stronie Automobilklubu Polski lub wypełnienia odręcznie formularza zgłoszeniowego w biurze OSK. Ma również obowiązek dostarczenia do OSK numeru Profilu Kandydata na Kierowcę oraz uiszczenia wpłaty w wysokości co najmniej 50% ceny kursu. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica (druk do pobrania ze strony lub dostępny w biurze OSK).

Każdy Kursant, w przypadku wykładów tradycyjnych, ma obowiązek zaliczenia w wyznaczonym terminie co najmniej 80% zajęć teoretycznych.

W przypadku systemu e-learningowego kursant ma obowiązek na własną rękę i we własnym tempie, nie dłużej jednak niż w ciągu 3 miesięcy, zrealizować 100%  materiału, do którego dostęp otrzyma od OSK. W przypadku przekroczenia ww. terminu Kursant ma obowiązek ponownego wykupienia aktywacji w cenie 200 zł, przedłużającej działanie portalu o 30 dni. Kursant, który wybrał formę nauki on-line, przed przystąpieniem do zajęć praktycznych ma obowiązek pozytywnie zaliczyć egzamin teoretyczny wewnętrzny.

Kursant ma obowiązek obecności na zajęciach z pierwszej pomocy przedmedycznej, które organizowane są zazwyczaj raz lub dwa razy w miesiącu. W przypadku nauki stacjonarnej zajęcia te wchodzą w zakres szkolenia podczas jednych z zaplanowanych w ramach kursu wykładów.

W przypadku kursu e-learningowego obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna na zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.  Informacja o terminach zajęć jest podawana na bieżąco na stronie internetowej OSK lub dostępna pod numerami telefonów biura w godzinach jego urzędowania.

Kursant ma obowiązek zaliczenia wszystkich godzin zajęć praktycznych w wyznaczonych terminach,  stanie nie wskazującym na spożycie alkoholu lub zażycie innych niedozwolonych substancji. Odwołanie lub przełożenie zajęć praktycznych nastąpić może jedynie z minimum 24 godzinnym wyprzedzeniem.

Naruszenie zasad określonych w akapicie powyżej skutkuje:

  • w przypadku kursu na prawo jazdy obowiązkiem wykupienia dodatkowych godzin niezbędnych do zrealizowania kursu danej kategorii, w cenie jazd doszkalających,
  • w przypadku jazd doszkalających brakiem zwrotu wpłaconej kwoty.

 

Osoba, która ukończyła wszystkie wymagane godziny zajęć teoretycznych i praktycznych ma obowiązek zdania egzaminów wewnętrznych:

  • teoretycznego (w przypadku e-learningu odbywa się on przed częścią praktyczną kursu) oraz
  • praktycznego w wyznaczonym wcześniej terminie, ustalonym pomiędzy kursantem, instruktorem prowadzącym oraz biurem OSK.

W przypadku gdy kursant musi odwołać egzamin teoretyczny lub praktyczny, należy poinformować o takiej potrzebie najpóźniej 24 godziny przed ustalonym terminem spotkania. Niepoinformowanie skutkować będzie koniecznością zapłaty za przeprowadzenie egzaminów wewnętrznych w innym terminie w cenie jednej godziny jazdy doszkalającej za każdy egzamin osobno.

Wszelkie zastrzeżenia i utrudnienia uniemożliwiające realizację szkolenia Kursant ma obowiązek niezwłocznie zgłosić do biura OSK.

 

WARUNKI PŁATNOŚCI

Wysokość opłat za kurs określa cennik OSK. Istnieje możliwość rozłożenia płatności na dwie równe raty, przy czym wpłata pierwszej raty wymagana jest przed rozpoczęciem części teoretycznej, drugiej zaś przed rozpoczęciem części praktycznej kursu.

Opłatę za kurs można przelać na rachunek bankowy:
15 1160 2202 0000 0001 7910 7251
Automobilklub Polski, ul. Powstańców Śląskich 127, 01-355 Warszawa

w tytule przelewu należy umieścić imię i nazwisko Kursanta oraz kategorię wybranego kursu.

Możliwa jest również płatność kartą lub gotówką w kasie Automobilklubu Polski od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-17:00.

 

WARUNKI REZYGNACJI Z KURSU

Kursant ma możliwość rezygnacji ze szkolenia w dowolnym momencie. Można jej dokonać wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja jest związana z konsekwencjami finansowymi.

W przypadku uregulowania należności za kurs w pełnej wysokości, a rezygnacji z kursu w trakcie trwania zajęć teoretycznych, kursantowi przysługuje zwrot 50% wpłaconej kwoty. W przypadku rezygnacji w trakcie trwania zajęć praktycznych kursantowi zwrot nie przysługuje.

W przypadku uregulowania należności za kurs w wysokości 50% ceny, a rezygnacji z kursu w trakcie trwania zajęć teoretycznych kursantowi zwrot nie przysługuje.

 

 

Call Now Button
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com