Nasza oferta Folder Brown
Działalność statutowa (Komisje) Folder Brown

Dzialalnosc

Kalendarz nadchodzących imprez:

<< lip 2024 >>
pwścpsn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imprezy

20 stycznia 2017

Polityka Prywatności

Automobilklub Polski zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika przeglądającego i korzystającego ze stron internetowych serwisu w domenie www.automobilklubpolski.pl (automobilklubpolski.pl) obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

Korzystając z internetowego serwisu Automobilklubu Polski w domenie www.automobilklubpolski.pl (automobilklubpolski.pl) zgadzasz się z Polityką prywatności. Jeżeli się nie zgadzasz z naszą Polityką Prywatności prosimy o nieodwiedzanie i niekorzystanie ze stron www.automobilklubpolski.pl.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisów należących do Automobilklubu Polski możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię, nazwisko, adres e-mail. W przypadku formularzy zgłoszeń do imprez organizowanych przez Automobilklub Polski, lub zgłoszeń na szkolenia prowadzone przez Automobilklub Polski będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary strony mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są bezpieczne dla komputera i jego użytkownika oraz jego danych.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Można wyłączyć ich działanie w ustawieniach przeglądarki, co może ograniczyć albo uniemożliwić korzystanie z niektórych części serwisu.

Pliki cookie wykorzystujemy w celach statystycznych, w celu dostosowania wyglądu serwisów do preferencji i historii przeglądania Użytkownika oraz w innych celach marketingowych.

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy zewnętrznych serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są na stronach należących do Automobilklubu Polski.

Wyłączenie Odpowiedzialności

Przykładamy dużą uwagę do tego by informacje znajdujące się na stronach Automobilklubu Polski były zawsze aktualne i poprawne. Strony Automobilklubu Polski nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Automobilklub Polski oraz jego redakcja nie bierze na siebie odpowiedzialności za zamieszczone reklamy.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH AUTOMOBILKLUB POLSKI

 1. Stowarzyszenie AUTOMOBILKLUB POLSKI z siedzibą w Warszawie (adres: 01-355 Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 127, KRS 26215, NIP 527-010-50-71, e-mail:
  administrator@automobilklubpolski.pl, tel. 22 873-24-20) oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. U. UE L z 4 maja 2016 r. Nr 119 str. 1), zwanego dalej „RODO”, w odniesieniu do osób korzystających, biorących udział w statutowych zadaniach realizowanych na ich rzecz przez AUTOMOBILKLUB POLSKI.
 2. Dane osobowe powierzone AUTOMOBILKLUBOWI POLSKI będą przetwarzane przez administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) I f) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań wynikającymi ze statutu AUTOMOBILKLUBU POLSKI, w kategorii dane zwykłe – imię, nazwisko, adres, numer telefonu i adres email.
 3. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzanie działań statutowych AUTOMOBILKLUBU POLSKI, dla których zostały pobrane oraz przez 5 lat od końca roku
  kalendarzowego, w którym zakończono realizację tych zadań, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania, np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń lub inne wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 6. Każdy, kto powierzył swoje dane osobowe AUTOMOBILKLUBOWI POLSKI przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2, było wymagane do realizacji zadań wynikającego ze STATUTU AUTOMOBILKLUBU POLSKI – brak podania danych uniemożliwia ich realizację.
 9. W oparciu o dane osobowe, administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA PRZEZ AUTOMOBILKLUB POLSKI DANYCH OSOBOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH OTRZYMANYCH OD KONTRAHENTA ZEWNĘTRZNEGO, W ZWIĄZKU Z ZAWARCIEM UMOWY CYWILNOPRAWNEJ

 1. Stowarzyszenie AUTOMOBILKLUB POLSKI z siedzibą w Warszawie (adres: 01-355 Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 127, KRS 26215, NIP 527-010-50-71, e-mail administrator@automobilklubpolski.pl, tel. 22 873 24 20) oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. U. UE L z 4 maja 2016 r. Nr 119 str. 1), zwanego dalej „RODO”, w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych wskazanych przez drugą stronę umowy, jako osoby ją reprezentujące lub osoby do kontaktu i inne osoby odpowiedzialne za wykonanie zawartej umowy.
 2. Dane osobowe osób, o których mowa w pkt. 1 powyżej, będą przetwarzane przez administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) i f) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań administratora danych osobowych związanych z wykonaniem umowy, w kategorii dane zwykłe – imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, adres e-mail, nr telefonu.
 3. Dane osobowe osób, o których mowa w pkt. 1 powyżej, nie będą przekazywane podmiotom trzecim.
 4. Dane osobowe osób, o których mowa w pkt. 1 powyżej, nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
 5. Dane osobowe osób, o których mowa w pkt. 1 powyżej, będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy oraz przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym umowa ta ulegnie rozwiązaniu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania, np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń lub inne wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 6. Osobom, o których mowa w pkt. 1 powyżej, przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Osobom, o których mowa w pkt. 1 powyżej, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2 powyżej, było wymagane do zawarcia umowy – brak podania danych uniemożliwia zawarcie i wykonanie umowy. Wniesienie żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania może skutkować (według wyboru AUTMOBILKLUBU POLSKI) rozwiązaniem umowy z winy drugiej strony umowy. Wniesienie przez wyżej opisaną osobę fizyczną żądania jak w zdaniu drugim skutkuje obowiązkiem drugiej strony umowy do niezwłocznego wskazania innej osoby w jej miejsce.
 9. W oparciu o dane osobowe osób, o których mowa w pkt. 1 powyżej, administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Call Now Button