Nasza oferta Folder Brown
Działalność statutowa Folder Brown

Dzialalnosc

Kalendarz nadchodzących imprez:

<< Sty 2019 >>
pwścpsn
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Imprezy

2 marca 2017

Instruktorzy techniki jazdy

Kursy dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy

Ceny kursów:

Podstawowy:
Kat. A – 3700 zł.
Kat. B – 3600 zł.
Kat. C, D – 4100 zł.

Uzupełniający:
Kat. A (dla posiadających B, C lub D) – 2200 zł.
Kat. B (dla posiadających A, C lub D) – 1600 zł.
Kat. C, D (dla posiadających B, C lub D) – 1800 zł.
W cenie zawarte są badania lekarskie i psychologiczne dla uczestników kursów.

Konto:

Nr konta: 64 1160 2202 0000 0003 5059 2475
Automobilklub Polski Centrum Szkoleń Motorowych sp. z o.o. , ul. Powstańców Śląskich 127, 01-355 Warszawa
w tytule podając: kurs dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy, imię, nazwisko

Informacje i zapisy:

Biuro Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy
tel/fax: (22) 873-24-26
tel. kom: 510 100 290

e-mail: biuroodtj@automobilklubpolski.pl
ul. Powstańców Śląskich 127, 01-355 Warszawa

Zapisz się na kurs z pomocą formularza on-line (kliknij)

szczegóły dotyczące egzaminów –>  strona www Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa

Kursy odbywają się na podstawie i zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 16 stycznia 2013r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy (Dz. U. z 2013r. poz. 91).

Instruktorem techniki jazdy może być osoba, która:
1) posiada co najmniej wykształcenie średnie;
2) posiada co najmniej przez okres 3 lat prawo jazdy kategorii B oraz co najmniej przez okres roku prawo jazdy kategorii odpowiedniej do zakresu prowadzonych zajęć;
3) posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora techniki jazdy;
4) posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora techniki jazdy;
5) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
e) przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu,
f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;
6) ukończyła kurs dla osób ubiegających się o uprawnienia instruktora techniki jazdy;
7) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin z wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych przed komisją egzaminacyjną powołaną przez ministra właściwego do spraw transportu;
8) została wpisana do ewidencji instruktorów techniki jazdy.

Czas trwania szkolenia podstawowego (dla osób nie posiadających jeszcze żadnych uprawnień instruktora techniki jazdy):
Kat. A – 111 godzin, w tym 65 godzin zajęć teoretycznych i 46 godzin zajęć praktycznych;
Kat. B, C, D – 88 godzin, w tym 64 godziny zajęć teoretycznych i 24 godziny zajęć praktycznych.

Czas trwania szkolenia uzupełniającego (dla osób posiadających już uprawnienia instruktora techniki jazdy):
Szkolenie uzupełniające dla osoby posiadającej uprawnienia instruktora techniki jazdy w zakresie prawa jazdy kategorii:

1) A – obejmuje co najmniej 28 godzin, w tym 4 godziny zajęć teoretycznych i 24 godziny zajęć praktycznych w przypadku rozszerzania zakresu uprawnienia instruktora techniki jazdy o kategorie prawa jazdy B, C, D;

2) B, B+E, C, C+E, D lub D+E – obejmuje co najmniej:
a) w przypadku rozszerzania zakresu uprawnień instruktora techniki jazdy o kategorie prawa jazdy A – 51 godzin, w tym 5 godzin zajęć teoretycznych i 46 godzin zajęć praktycznych,
b) w przypadku rozszerzania zakresu uprawnień instruktora techniki jazdy o kategorie prawa jazdy B, C, D – 15 godzin, w tym 1 godzina zajęć teoretycznych i 14 godzin zajęć praktycznych.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com