Nasza oferta Folder Brown
Działalność statutowa (Komisje) Folder Brown

Dzialalnosc

Kalendarz nadchodzących imprez:

<< maj 2024 >>
pwścpsn
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imprezy

Klubowe
II Motocyklowy Kongres BRD za nami
16 maja 2019

II Motocyklowy Kongres BRD za nami

W sobotę, 11 maja 2019r. odbył się, organizowany przez Ministerstwo Infrastruktury, Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Automobilklub Polski – II Motocyklowy Kongres Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Wydarzenie, oficjalnie otwarte przez Zastępcę Przewodniczącego Krajowej Rady BRD, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Pana Rafała Webera, miało formę debaty merytorycznej pomiędzy przedstawicielami administracji rządowej i samorządowej, służbami nadzoru nad ruchem drogowym, organizacjami pozarządowymi oraz innymi jednostkami działającymi na rzecz BRD z przedstawicielami środowiska motocyklowego.

Pan Minister Rafał Weber podkreślił wagę tak szerokiej dyskusji oraz jej ogromne znaczenie nie tylko w kontekście samych motocyklistów ale i wszystkich użytkowników dróg.

Zaangażowanie w debatę tak zróżnicowanych środowisk pozwoliło na wielostronne spojrzenie na palący problem – jakim jest rosnąca liczba wypadków z udziałem motocyklistów.

Dyskusja pozwoliła na zidentyfikowanie istotnych czynników mających negatywny wpływ na bezpieczeństwo na drodze.

Podczas intensywnej debaty zwracano uwagę nie tylko na aspekty związane z istniejącą infrastrukturą drogową, odpowiednim i czytelnym oznakowaniem czy oświetleniem, ale także z szeroko pojętą kulturą i wzajemnym poszanowaniem wszystkich użytkowników dróg. Podkreślano znaczenie wczesnej edukacji; odpowiedniego wyszkolenia; przestrzegania
i respektowania przepisów ruchu drogowego; potrzeby szerzenia i propagowania dobrych, pozytywnych postaw.

Poruszono również temat wpływu nieprawidłowych zachowań samych motocyklistów m.in.; nieodpowiedniego dopasowania kasków (przynajmniej 20% kasków spadło motocyklistom z głowy podczas wypadków) czy ich niestosowania (Polska należy do 3 krajów o najwyższym wskaźniku osób deklarujących niestosowanie kasków); niejednokrotnie brak odpowiedniej odzieży ochronnej (którą stosuje tylko kilkanaście procent motocyklistów); niedostosowywanie prędkości do warunków drogowych czy korzystanie z telefonów komórkowych podczas jazdy (kilkanaście procent polskich motocyklistów przyznało, że nie tylko rozmawia przez telefon podczas jazdy ale i czyta smsy).

Ustalono główne założenia przyszłych wspólnych działań mających na celu zwiększanie bezpieczeństwa na polskich drogach, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa motocyklistów:

  • W ramach przygotowywanej nowej strategii poprawy BRD rozmowy oraz działania powinny się toczyć na wielu poziomach z niezbędnym uwzględnieniem środowiska motocyklowego;
  • Kwintesencją spójnego, systematycznego planu poprawy BRD powinno być dzielenie się odpowiedzialnością między instytucjami publicznymi, NGO, rządowymi
    i samorządowymi – w celu poprawy jakości prowadzonych działań;
  • Szczególne miejsce powinna zając edukacja, prowadzona już od najmłodszych lat;
  • Konieczność ulepszania systemów egzaminowania; budowania świadomości i kultury na drodze; niwelowania agresji; poprawy relacji między poszczególnymi uczestnikami ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem relacji z motocyklistami.

Uzupełnieniem części merytorycznej była, otwarta dla wszystkich, część wystawiennicza ze stoiskami Partnerów Kongresu: Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, Komendy Głównej Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, Żandarmerii Wojskowej, Ratownictwa Motocyklowego – którzy prezentowali działania edukacyjne oraz prewencyjne podejmowane w swoich jednostkach.

Uczestnicy mogli skorzystać również z symulatora jazdy 3D, symulatora dachowania czy alko, narko i sengogli w mini miasteczku ruchu drogowego.

Dla chcących oddać honorowo krew dla potrzebujących motocyklistów czekał Autobus Narodowego Centrum Krwi – tę mobilną zbiórkę krwi prowadzono dzięki współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie w ramach akcji 200 litrów Krwi na 200 lat Administracji Drogowej. Do dnia Kongresu udało się zebrać ponad 524 litry krwi!

Kongres podsumował i zakończył Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – Konrad Romik podkreślając, że jest to koniec II Kongresu, ale nie koniec, a początek działań dedykowanych motocyklistom, początek wspólnego, owocnego porozumienia na rzecz poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach w ramach programowania nowej krajowej strategii poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Na podstawie wniosków płynących z Kongresu oraz biorąc pod uwagę niepokojącą sytuację związaną z pogarszającym się stanem bezpieczeństwa z udziałem motocyklistów zobowiązał się do przygotowania i wdrożenia, jeszcze przed wakacjami, kampanii społecznej poświęconej bezpieczeństwu motocyklistów na polskich drogach. Zwrócił się z prośbą  do środowiska motocyklistów oraz wszystkich przedstawicieli instytucji biorących udział w Kongresie o wsparcie tego planowanego przez KRBRD działania i propagowanie apelu Rady o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.

W ramach debaty odbyły się 3 panele tematyczne:

Panel I: Analiza sytuacji na poziomie krajowym i regionalnym w obliczu narastającej liczby wypadków drogowych z udziałem motocyklistów. Statystyki. Przyczyny. Edukacja.

(Paneliści: Artur Zawadzki – Biuro Polityki Mobilności i Transportu Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy; podinspektor Radosław Kobryś – Komenda Główna Policji; Marcin Gałuszko – Dyrektor Biura Informacji i Promocji  –  Główny Inspektorat Transportu Drogowego;
Konrad Romik – Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; Tomasz Kacprzak – Sekretarz WR BRD w Łodzi)

Panel II: Jaki powinien być bezpieczny motocyklista? Wzorce prawidłowych zachowań. Bezpieczne wykorzystanie infrastruktury. Brak akceptacji dla łamania przepisów.

(Paneliści: Norbert Wyrwich – Radca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. GDDKiA; Marcin Przychodzki – Dyrektor Departamentu Prawnego w Ministerstwie Infrastruktury; Krzysztof Rzepecki – Prezes Fundacji Jednym Śladem; Zdzisław Kozłowski – Prezes  Honorowy – Klub Motocyklowy „Grom”)

Panel III: Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Podnoszenie ogólnej świadomości. Przestrzeganie przepisów i zasad. Poszanowanie innych użytkowników dróg. Blok miał charakter dyskusji pomiędzy wybranymi użytkownikami ruchu drogowego.
(Paneliści: Bartłomiej Morzycki – Prezes Zarządu Partnerstwo Dla Bezpieczeństwa Drogowego; Ilona Buttler – koordynator i kierownik projektu Safer Wheels w Instytut Transportu Samochodowego;  Piotr Sarnecki – Dyrektor Generalny Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego; Rafał Betnarski – redaktor ścigcz.pl; Marcin Stuszewski – DTJS Akademia Jazdy; Artur Wajda – Instruktor doskonalenia techniki jazdy motocyklem, Anna Jackowska – przewodnik motocyklowy; Marzena Chrostek – zawodniczka, redaktor motocaina.pl,  szkoleniowiec.)

Facebook: www.facebook.com/IImkbrd


9 maja 2019

W imieniu organizatorów, Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Ministerstwa Infrastruktury oraz Automobilklubu Polski chcielibyśmy zaprosić na nadchodzący II Motocyklowy Kongres Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, który odbędzie się w sobotę, 11 maja 2019r. na terenie Automobilklubu Polski, w Warszawie przy ul. Powstańców Śląskich 127.

Z uwagi na wagę tematów II Motocyklowego Kongresu, a w szczególności wobec wzrastającej liczby wypadków motocyklowych
chcielibyśmy poprosić Państwa o udostępnienie na swoich stronach (www/fb) informacji o w/w wydarzeniu.
Zapraszamy na nasz II Motocyklowego Kongresu fanpage na FB: www.facebook.com/IImkbrd/
Informacje będą aktualizowane sukcesywnie.

Podsumowanie informacji o Kongresie
Kongres składał się będzie z dwóch części:
*merytorycznej (w godz. 10.00 – 14.00) – w formie debaty.
Do wzięcia udziału w tej części niezbędna będzie mailowa rejestracja pod adresem kongres@automobilklubpolski.pl
oraz
* wystawienniczej (w godz. 10.00 – 15.00), której elementami będą m.in: symulator dachowania, symulator jazdy 3D, stoiska wystawiennicze, prezentacja działań edukacyjnych i prewencyjnych partnerów zaangażowanych w BRD, oraz jako część specjalna – autobus Narodowego Centrum Krwi, w którym każdy chętny będzie mógł honorowo oddać krew dla motocyklistów.

Na tę część zapraszamy motocyklistów na swoich jednośladach oraz wszystkich zainteresowanych.
Wstęp wolny.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Call Now Button