Nasza oferta Folder Brown
Działalność statutowa Folder Brown

Dzialalnosc

Kalendarz nadchodzących imprez:

<< Sty 2020 >>
pwścpsn
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imprezy

Klubowe
II Motocyklowy Kongres BRD za nami
16 maja 2019

II Motocyklowy Kongres BRD za nami

W sobotę, 11 maja 2019r. odbył się, organizowany przez Ministerstwo Infrastruktury, Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Automobilklub Polski – II Motocyklowy Kongres Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Wydarzenie, oficjalnie otwarte przez Zastępcę Przewodniczącego Krajowej Rady BRD, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Pana Rafała Webera, miało formę debaty merytorycznej pomiędzy przedstawicielami administracji rządowej i samorządowej, służbami nadzoru nad ruchem drogowym, organizacjami pozarządowymi oraz innymi jednostkami działającymi na rzecz BRD z przedstawicielami środowiska motocyklowego.

Pan Minister Rafał Weber podkreślił wagę tak szerokiej dyskusji oraz jej ogromne znaczenie nie tylko w kontekście samych motocyklistów ale i wszystkich użytkowników dróg.

Zaangażowanie w debatę tak zróżnicowanych środowisk pozwoliło na wielostronne spojrzenie na palący problem – jakim jest rosnąca liczba wypadków z udziałem motocyklistów.

Dyskusja pozwoliła na zidentyfikowanie istotnych czynników mających negatywny wpływ na bezpieczeństwo na drodze.

Podczas intensywnej debaty zwracano uwagę nie tylko na aspekty związane z istniejącą infrastrukturą drogową, odpowiednim i czytelnym oznakowaniem czy oświetleniem, ale także z szeroko pojętą kulturą i wzajemnym poszanowaniem wszystkich użytkowników dróg. Podkreślano znaczenie wczesnej edukacji; odpowiedniego wyszkolenia; przestrzegania
i respektowania przepisów ruchu drogowego; potrzeby szerzenia i propagowania dobrych, pozytywnych postaw.

Poruszono również temat wpływu nieprawidłowych zachowań samych motocyklistów m.in.; nieodpowiedniego dopasowania kasków (przynajmniej 20% kasków spadło motocyklistom z głowy podczas wypadków) czy ich niestosowania (Polska należy do 3 krajów o najwyższym wskaźniku osób deklarujących niestosowanie kasków); niejednokrotnie brak odpowiedniej odzieży ochronnej (którą stosuje tylko kilkanaście procent motocyklistów); niedostosowywanie prędkości do warunków drogowych czy korzystanie z telefonów komórkowych podczas jazdy (kilkanaście procent polskich motocyklistów przyznało, że nie tylko rozmawia przez telefon podczas jazdy ale i czyta smsy).

Ustalono główne założenia przyszłych wspólnych działań mających na celu zwiększanie bezpieczeństwa na polskich drogach, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa motocyklistów:

  • W ramach przygotowywanej nowej strategii poprawy BRD rozmowy oraz działania powinny się toczyć na wielu poziomach z niezbędnym uwzględnieniem środowiska motocyklowego;
  • Kwintesencją spójnego, systematycznego planu poprawy BRD powinno być dzielenie się odpowiedzialnością między instytucjami publicznymi, NGO, rządowymi
    i samorządowymi – w celu poprawy jakości prowadzonych działań;
  • Szczególne miejsce powinna zając edukacja, prowadzona już od najmłodszych lat;
  • Konieczność ulepszania systemów egzaminowania; budowania świadomości i kultury na drodze; niwelowania agresji; poprawy relacji między poszczególnymi uczestnikami ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem relacji z motocyklistami.

Uzupełnieniem części merytorycznej była, otwarta dla wszystkich, część wystawiennicza ze stoiskami Partnerów Kongresu: Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, Komendy Głównej Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, Żandarmerii Wojskowej, Ratownictwa Motocyklowego – którzy prezentowali działania edukacyjne oraz prewencyjne podejmowane w swoich jednostkach.

Uczestnicy mogli skorzystać również z symulatora jazdy 3D, symulatora dachowania czy alko, narko i sengogli w mini miasteczku ruchu drogowego.

Dla chcących oddać honorowo krew dla potrzebujących motocyklistów czekał Autobus Narodowego Centrum Krwi – tę mobilną zbiórkę krwi prowadzono dzięki współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie w ramach akcji 200 litrów Krwi na 200 lat Administracji Drogowej. Do dnia Kongresu udało się zebrać ponad 524 litry krwi!

Kongres podsumował i zakończył Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – Konrad Romik podkreślając, że jest to koniec II Kongresu, ale nie koniec, a początek działań dedykowanych motocyklistom, początek wspólnego, owocnego porozumienia na rzecz poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach w ramach programowania nowej krajowej strategii poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Na podstawie wniosków płynących z Kongresu oraz biorąc pod uwagę niepokojącą sytuację związaną z pogarszającym się stanem bezpieczeństwa z udziałem motocyklistów zobowiązał się do przygotowania i wdrożenia, jeszcze przed wakacjami, kampanii społecznej poświęconej bezpieczeństwu motocyklistów na polskich drogach. Zwrócił się z prośbą  do środowiska motocyklistów oraz wszystkich przedstawicieli instytucji biorących udział w Kongresie o wsparcie tego planowanego przez KRBRD działania i propagowanie apelu Rady o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.

W ramach debaty odbyły się 3 panele tematyczne:

Panel I: Analiza sytuacji na poziomie krajowym i regionalnym w obliczu narastającej liczby wypadków drogowych z udziałem motocyklistów. Statystyki. Przyczyny. Edukacja.

(Paneliści: Artur Zawadzki – Biuro Polityki Mobilności i Transportu Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy; podinspektor Radosław Kobryś – Komenda Główna Policji; Marcin Gałuszko – Dyrektor Biura Informacji i Promocji  –  Główny Inspektorat Transportu Drogowego;
Konrad Romik – Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; Tomasz Kacprzak – Sekretarz WR BRD w Łodzi)

Panel II: Jaki powinien być bezpieczny motocyklista? Wzorce prawidłowych zachowań. Bezpieczne wykorzystanie infrastruktury. Brak akceptacji dla łamania przepisów.

(Paneliści: Norbert Wyrwich – Radca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. GDDKiA; Marcin Przychodzki – Dyrektor Departamentu Prawnego w Ministerstwie Infrastruktury; Krzysztof Rzepecki – Prezes Fundacji Jednym Śladem; Zdzisław Kozłowski – Prezes  Honorowy – Klub Motocyklowy „Grom”)

Panel III: Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Podnoszenie ogólnej świadomości. Przestrzeganie przepisów i zasad. Poszanowanie innych użytkowników dróg. Blok miał charakter dyskusji pomiędzy wybranymi użytkownikami ruchu drogowego.
(Paneliści: Bartłomiej Morzycki – Prezes Zarządu Partnerstwo Dla Bezpieczeństwa Drogowego; Ilona Buttler – koordynator i kierownik projektu Safer Wheels w Instytut Transportu Samochodowego;  Piotr Sarnecki – Dyrektor Generalny Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego; Rafał Betnarski – redaktor ścigcz.pl; Marcin Stuszewski – DTJS Akademia Jazdy; Artur Wajda – Instruktor doskonalenia techniki jazdy motocyklem, Anna Jackowska – przewodnik motocyklowy; Marzena Chrostek – zawodniczka, redaktor motocaina.pl,  szkoleniowiec.)

Facebook: www.facebook.com/IImkbrd


9 maja 2019

W imieniu organizatorów, Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Ministerstwa Infrastruktury oraz Automobilklubu Polski chcielibyśmy zaprosić na nadchodzący II Motocyklowy Kongres Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, który odbędzie się w sobotę, 11 maja 2019r. na terenie Automobilklubu Polski, w Warszawie przy ul. Powstańców Śląskich 127.

Z uwagi na wagę tematów II Motocyklowego Kongresu, a w szczególności wobec wzrastającej liczby wypadków motocyklowych
chcielibyśmy poprosić Państwa o udostępnienie na swoich stronach (www/fb) informacji o w/w wydarzeniu.
Zapraszamy na nasz II Motocyklowego Kongresu fanpage na FB: www.facebook.com/IImkbrd/
Informacje będą aktualizowane sukcesywnie.

Podsumowanie informacji o Kongresie
Kongres składał się będzie z dwóch części:
*merytorycznej (w godz. 10.00 – 14.00) – w formie debaty.
Do wzięcia udziału w tej części niezbędna będzie mailowa rejestracja pod adresem kongres@automobilklubpolski.pl
oraz
* wystawienniczej (w godz. 10.00 – 15.00), której elementami będą m.in: symulator dachowania, symulator jazdy 3D, stoiska wystawiennicze, prezentacja działań edukacyjnych i prewencyjnych partnerów zaangażowanych w BRD, oraz jako część specjalna – autobus Narodowego Centrum Krwi, w którym każdy chętny będzie mógł honorowo oddać krew dla motocyklistów.

Na tę część zapraszamy motocyklistów na swoich jednośladach oraz wszystkich zainteresowanych.
Wstęp wolny.

Call Now Button
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com