Nasza oferta Folder Brown
Działalność statutowa (Komisje) Folder Brown

Dzialalnosc

Kalendarz nadchodzących imprez:

<< cze 2024 >>
pwścpsn
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imprezy

Rzeczoznawcy
Likwidacja szkód a bezpieczeństwo drogowe – czekają nas zmiany?
13 listopada 2023

Likwidacja szkód a bezpieczeństwo drogowe – czekają nas zmiany?

25 października 2023 roku odbyła się konferencja Bezpieczeństwo w ruchu drogowym a standardy likwidacji szkód komunikacyjnych w ramach ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i rola biegłego sądowego. Wydarzenie zostało objęte patronatem przez Stowarzyszenie Prawników Rynku Motoryzacyjnego. Stowarzyszenie było reprezentowane między innymi przez mecenas Magdalenę Rok-Konopę, która w swoim panelu przedstawiła zagadnienia dotyczące metodologii ustalenia kosztorysów napraw pojazdów po szkodzie OC. Wydarzenie zostało zorganizowane przy dużym udziale Janusza Szcześniaka z Automobilklubu Polski oraz eksperta branżowego i biegłego Łukasza Szaramy. Ze strony Uczelni konferencję współorganizowała dr hab. Aneta Łazarska, prof. UŁa.

Zagadnienia podjęte w trakcie konferencji dotyczą kilku milionów obywateli rocznie, gdyż tylu z nich doświadcza szkód komunikacyjnych w wyniku zdarzeń drogowych. Konferencja skupiając nie tylko ekspertów branżowych, ale także prawników, osoby odpowiedzialne za tworzenie i egzekwowanie prawa, za główny cel postawiła sobie wyprowadzenie wniosków będących podstawą do dalszego usprawnienia procesu likwidacji szkód komunikacyjnych w kontekście poprawy bezpieczeństwa drogowego. Relatywnie krótkie lecz rzeczowe prelekcje wraz z pytaniami oraz wnioskami wynikającymi z dyskusji przyczyniły się do usystematyzowania wiedzy, która w nadchodzących miesiącach zostanie rozwinięta między innymi w formie publikacji książkowej.

Konferencja w Uczelni Łazarskiego w Warszawie zgromadziła przedstawicieli branży motoryzacyjnej, związanej z likwidacją szkód, ale także prawników reprezentujących zarówno kancelarie odszkodowawcze, jak również towarzystwa ubezpieczeniowe oraz biegłych sądowych. Poświadczeniem rangi wydarzenia była obecność reprezentantów instytucji państwowych, między innymi Prokuratorii Generalnej RP, Rzecznika Finansowego, Rzecznika MŚP, Urzędu Marszałkowskiego, ORA czy Ministerstwa Sprawiedliwości. W ławach audytorium oraz przy mównicy znaleźli się także przedstawiciele uczelni wyższych, instytutów badawczych, fundacji, cechów rzemieślniczych, sędziowie sądów rejonowych, okręgowych, apelacyjnych, Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego.

Łącznie w wydarzeniu wzięło udział ponad 350 osób, które swoim udziałem w spotkaniu oraz wnioskami przedstawionymi w badaniu ankietowym wpłyną pośrednio na rozwój bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce oraz usprawnienie procesu likwidacji szkód OC. Tak duże zainteresowanie trzecią już edycją konferencji, w bardzo dużej mierze jest wynikiem jej współorganizacji przez Automobilklub Polski oraz zaangażowania głównego koordynatora wydarzenia, biegłego oraz eksperta branżowego Łukasza Szaramy. Poświadczeniem coraz większego zainteresowania tematyką bezpieczeństwa drogowego oraz zagadnień związanych z likwidacją szkód komunikacyjnych jest ponad trzykrotny wzrost liczby uczestników wydarzenia względem jego pierwszej edycji oraz zgromadzenie ponad 20 patronatów.

Wnioski jakie zostaną zebrane i przedstawione w nadchodzących tygodniach będą pochodziły nie tylko od prelegentów, ale również z wcześniej wspomnianego badania ankietowanego i rozmów kuluarowych. Podsumowanie zagadnień z poszczególnych obszarów, jakie zostały omówione w trakcie konferencji staną się przedmiotem analizy m.in. Parlamentarnego Zespołu ds. Ubezpieczeń i Odszkodowań. Swoje zainteresowanie synkretycznymi wnioskami z wydarzenia wyrazili również przedstawiciele partii wchodzących w skład Sejmu.

W trakcie III Panelu konferencji, prowadzonego przez Dr hab. inż. Zbigniewa Żebrowskiego, prof., Politechniki Warszawskiej biegły sądowy Łukasz Szarama, Prezes GEM KAIZEN oraz adwokat Magdalena Rok – Konopa z Kancelarii Rok – Konopa i Wspólnicy, członek Stowarzyszenia Prawników Rynku Motoryzacyjnego zaprezentowali wspólnie problematykę metodologii w ustaleniu przez rzeczoznawców i biegłych wysokości stawki roboczogodziny w szkodach likwidowanych z polisy OC ppm i AC. Adwokat Magdalena Rok – Konopa zwróciła uwagę na konieczność precyzyjnego ukształtowania tezy dowodowej dla biegłego, weryfikacji przez biegłego poziomu technologicznego serwisu oraz dokonania przez biegłego ustalenia stawek spośród serwisów nieposiadający umów partnerskich z towarzystwami ubezpieczeń. Niezwykle ciekawe okazały się także spostrzeżenia Pani Mecenas dotyczące ustalenia stawki rynkowej w szkodach likwidowanych z polisy AC, które według wariantu serwisowego zaczynają być postrzegane przez sądy jako tożsame ze stawkami stosowanymi do szkód likwidowanych z polisy OC sprawcy. Biegły sądowy Łukasz Szarama podkreślał konieczność kategoryzacji serwisów podczas dokonywania analizy stawek rynkowych. Zwracał on szczególną uwagę na rolę biegłego sądowego, który nie tylko dostarcza sądowi wiadomości specjalnych, ale także edukuje sąd w zakresie analizowanego rynku, kategorii serwisu ocenianego, obszaru przyjmowanych stawek oraz wskazaniu przedziału, w jakim na danym rynku te stawki się kształtują. Wskazał na właściwy tok wskazywania pomiędzy stawkami w rozliczeniach kosztorysowych a udokumentowanymi fakturą. Biegły sądowy Łukasz Szarama przedstawił schemat postępowania w ramach analizy stawki, ze szczególnym uwzględnieniem wnikliwej kategoryzacji serwisów pod względem chociażby jakości organizacyjno-technicznej. Wskazywał ostatecznie na korzyści płynące z działania według schematu jak np. stabilność ram ocenianych podmiotów, czytelne ukazanie relacji „wysokość stawki vs jakość procesu obsługi i naprawy” czy unikanie ryzyka przeszacowania lub niedoszacowania stawki. Całość wystąpienia jedynie zaznaczyła problematykę poruszanego tematu oraz ukazała brak jednoznacznych regulacji prawnych i technicznych do dokonywania analizy wysokości stawki za roboczogodzinę, wskazując jednak słuszny kierunek podejmowanych działań.

Wydarzenie istotnie wpłynie na środowisko biegłych oraz dalszy rozwój i usprawnienie procesu likwidacji szkód w Polsce. Łukasz Szarama wspólnie z profesor Anetą Łazarską i Januszem Szcześniakiem będą nadawali bieg rożnym aspektom tego wydarzenia, tworząc kolejne okazje do pogłębienia rzeczowego dialogu z wszystkimi stronami kreowania kształtu odszkodowań komunikacyjnych w Polsce. Nadchodzące edycje wydarzenia przyjmą rozszerzoną formułę, angażując jeszcze większa liczbę prelegentów oraz uczestników, pozwalając na pogłębione zbadanie kolejnych aspektów procesu.

Konferencja zdobyła duże zainteresowanie przedstawicieli mediów, którzy objęli wydarzenie patronatem. W trakcie spotkania pojawili się również dziennikarze relacjonujący wydarzenie.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Call Now Button