Nasza oferta Folder Brown
Działalność statutowa (Komisje) Folder Brown

Dzialalnosc

Kalendarz nadchodzących imprez:

<< lip 2024 >>
pwścpsn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imprezy

BRD
Konferencja szkoleniowa na Uczelni Łazarskiego
7 listopada 2022

Konferencja szkoleniowa na Uczelni Łazarskiego

II-ga Konferencja szkoleniowa o tematyce prawno- technicznej Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC, a likwidacja szkód komunikacyjnych.

W dniu 21 października 2022r. na Uczelni Łazarskiego odbyła się we współorganizacji z Automobilklubem Polski konferencja naukowa pod hasłem „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC a likwidacja szkód komunikacyjnych”. Była to już druga konferencja z tego cyklu, łącząca prawników teoretyków i praktyków oraz ekspertów i niezależnych biegłych.

Konferencję otworzyła Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego dr Dominika Harasimiuk oraz Prezes Automobilklubu Romuald Chałas. Wykład wprowadzający wygłosił wybitny cywilista Kierownik Katedry Prawa Cywilnego Uczelni prof. dr hab. Adam Olejniczak.

Konferencja składała się z dwóch części, w I panelu swoje wystąpienia zaprezentowali sędzia dr hab. Aneta Łazarska, która omawiała ewolucję orzecznictwa sądowego w zakresie odszkodowania za naprawę pojazdu w ramach ubezpieczenia OC, w szczególności obserwowalną tendencję poszerzenia obowiązków minimalizacji szkody przez poszkodowanego Dr Przemysław Buczkowski poruszył zaś kwestie compensatio lurci cum damno w odniesieniu do całkowitej szkody komunikacyjnej. Wpływ standardów branżowych na zakres opiniowania w sprawach o odszkodowania komunikacyjne z kolei zaprezentował Sędzia Zbigniew Miczek. Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki krytycznie analizował zakres i spójność z orzecznictwem rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące likwidacji szkód komunikacyjnych przez zakłady ubezpieczeń z obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.
W drugim panelu Konferencji prelegenci analizowali m.in. uwarunkowania, metodykę i ograniczenia w pracy biegłego sądowego, wynikające z treści postanowień przedkładanych biegłemu sądowemu (Arkadiusz Banasik – biegły sądowy Sądu Okręgowego w Warszawie).

Kwestie przywrócenia pojazdu do stanu sprzed szkody, czy i w jakich warunkach naprawiać samochód po kolizji, aby był bezpieczny w ruchu drogowym przedstawił inż. Mariusz Szymaniak – Dyrektor autoryzowanych serwisów blacharsko lakierniczych).
Dobrze wykonana naprawa może być wykonana tylko wtedy, jeżeli używamy dobrej jakości części zamiennych (oryginalnych oferowanych przez producenta pojazdu), posługujemy się właściwym zestawem wyposażenia warsztatu, a prace wykonuje kompetentny i wykwalifikowany personel korzystający z odpowiednich technologii naprawy producenta pojazdu.
W wygłoszonych referatach przedstawiono wymagania, które musi spełnić warsztat, jeżeli chce być autoryzowany na daną markę pojazdu, porównując z przeciętnym warsztatem rzemieślniczym.

Mgr inż. Łukasz Szrama zwrócił uwagę na fakt, że praktyka zakładów ubezpieczeń jako płatnika faktur za naprawę, zmierza do minimalizacji wypłat do poziomu kosztów istnienia warsztatu, a często poniżej tych kosztów.
Zwrócono uwagę na fakt, że zakłady ubezpieczeniowe tworząc tzw. sieci naprawcze zawierają umowy o współpracy z zakładami rzemieślniczymi bez weryfikacji jakie mają wyposażenie i czy mają możliwość wykonania naprawy dobrej jakości.

Kolejnym zagadnieniem związanym z jakością naprawy to jakość części zamiennych użytych podczas naprawy, co szczegółowo w swoim wystąpieniu analizował mgr inż. Janusz Szcześniak. Zakłady ubezpieczeń dążąc do minimalizacji swoich kosztów / i pogarszając bezpieczeństwo/, w wyliczeniach kosztów napraw w możliwie jak największym stopniu opierają się na cenach części nieoryginalnych, nie biorąc pod uwagę jakości tych części, przedstawił wyniki porównawczych badań podstawowych parametrów wytrzymałościowych części, z których wynika, że własności wytrzymałościowe zamienników rażąco odbiegają od takich samych parametrów, części oryginalnych. Przykładowo zamienniki elementów absorbujących energię podczas zderzenia absorbują tylko do 40 % tej energii. Zatem pojazd naprawiany z użyciem części nieoryginalnych nie jest pojazdem całkowicie bezpiecznym dla użytkownika.

Mgr inż. Dariusz Wiśniewski (ITS) przedstawił obecną sytuację nadzoru nad jakością części zamiennych dostępnych na rynku. Obecnie dystrybutor nie ma obowiązku uzyskiwania w kraju potwierdzenia jakości oferowanych części, co stworzyło sytuację, że części zamienne mające bezpośrednio zagrożenie życia i zdrowia uczestników ruchu drogowego nie tylko są oferowane dla indywidualnego nabywcy, ale niemal powszechnie są akceptowane rzez zakłady ubezpieczeniowe w likwidowanych szkodach.

Konferencję zamknięto wnioskami de lege ferenda zmierzającymi w kierunku bezwzględnego przyznania prymatu bezpieczeństwu w ramach naprawy pojazdów z ubezpieczenia OC a nie minimalizowania wydatków na naprawę kosztem jej jakości.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Call Now Button