Nasza oferta Folder Brown
Działalność statutowa (Komisje) Folder Brown

Dzialalnosc

Kalendarz nadchodzących imprez:

<< cze 2024 >>
pwścpsn
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imprezy

2 stycznia 2017

4 pory roku – regulamin

REGULAMIN IMPREZ CYKLU „CZTERY PORY ROKU”

Organizatorem turystyczno-nawigacyjnych imprez z cyklu „CZTERY PORY ROKU” jest Komisja Sportów Popularnych i Turystyki Automobilklubu Polski. Do cyklu 4 Pory Roku zaliczane są następujące imprezy KSPiT: Zamieć, Piknik, Majówka, Jesienny Liść.
Cel imprezy
Celem imprezy jest szerzenie kultury motoryzacyjnej, podnoszenie umiejętności prowadzenia samochodu, czytania mapy i orientacji w terenie oraz sportowa rywalizacja w dyscyplinach nawigacji i turystyki samochodowej.
Uczestnictwo
Uczestnikiem imprezy jest załoga (kierowca i pilot), która zgłosi organizatorowi w przewidzianym terminie swój udział i dokona niezbędnych formalności (zgodnie z komunikatem organizatora/regulaminem uzupełniającym). Samochód uczestniczący w imprezie musi być sprawny technicznie oraz musi spełniać wymagania wynikające z Prawa o Ruchu Drogowym dopuszczające go do ruchu na drogach publicznych Rzeczpospolitej Polskiej, a kierowca obowiązany jest posiadać przy sobie wszystkie dokumenty uprawniające do prowadzenia pojazdu i dopuszczające pojazd do ruchu po drogach publicznych, oraz obowiązkowe ubezpieczenie od OC i NNW.
Klasyfikacja w rundach
W poszczególnych rundach cyklu zwycięża załoga, która uzyska najmniejszą ilość pkt. karnych. W przypadku równej ilości pkt. decyduje lepszy wynik załogi – kolejno za: PKP-y, PKC, SZ. Punkty w klasyfikacji generalnej przypisane są oddzielnie kierowcy i pilotowi, którzy niezależnie mogą walczyć o nagrodę główną. Do klasyfikacji generalnej cyklu uczestnicy imprezy /osobno kierowca i pilot/ otrzymują: • za I miejsce 100 pkt. • za II miejsce 97 pkt. • za III miejsce 95 pkt. • za IV miejsce 93 pkt. • za następne miejsca kolejno o 1 pkt. mniej. Program i punktację poszczególnych rund określa aktualny regulamin Mistrzostw Okręgu Warszawskiego i regulamin imprezy. Zasady i punktację prób sprawności określa regulamin prób sprawności cyklu Cztery Pory Roku.
Klasyfikacja generalna
Uczestnik może startować we wszystkich eliminacjach cyklu. Miejsca zajęte w poszczególnych rundach przeliczane są na punkty pucharowe. Do klasyfikacji generalnej zalicza się trzy najlepsze wyniki uzyskane w cyklu Cztery Pory roku. W przypadku jednakowej liczby punktów o miejscu decyduje kolejno: udział w większej liczbie eliminacji w danym cyklu, większa liczba lepszych miejsc w eliminacjach, większa liczba lepszych miejsc w próbach Sz.
Nagrody
Zwycięzcy rund cyklu otrzymują puchary (kierowca i pilot) za pierwsze trzy miejsca.
Jury
W skład jury każdej imprezy cyklu wchodzą przedstawiciele Komisji Sportów Popularnych i Turystyki Automobilklubu Polski. Postanowienia Jury są ostateczne i nie podlegają protestom. W klasyfikacji generalnej cyklu Cztery Pory Roku nie uczestniczą zdobywcy pucharów poprzednich edycji.
Puchar Zdobywców Pucharu
Zdobywcy pucharów cyklu Cztery Pory Roku poprzednich edycji, uczestniczący w imprezach walczą o Puchar Zdobywców Pucharu i w klasyfikacji generalnej stanowią oddzielną kategorię. Puchar zostanie przyznany najwyżej sklasyfikowanemu uczestnikowi, uprawnionemu do jego zdobycia. Zwycięzca cyklu imprez Cztery Pory Roku w klasyfikacji Pucharu Zdobywców Pucharu otrzymuje puchar przechodni.

Warszawa, 04.01.2018
Komisja Sportów Popularnych i Turystyki Automobilklubu Polski

Regulamin konkursu NAJLEPSZY KIEROWCA w cyklu CZTERY PORY ROKU

Organizatorem konkursu NAJLEPSZY KIEROWCA o Puchar KSPiT AP w cyklu CZTERY PORY ROKU jest Komisja Sportów Popularnych i Turystyki Automobilklubu Polski. Konkurs rozgrywany jest podczas eliminacji cyklu imprez turystyczno-nawigacyjnych CZTERY PORY ROKU.
1. Cel imprezy.
Celem konkursu jest szerzenie kultury motoryzacyjnej, podnoszenie umiejętności prowadzenia samochodu oraz sportowa rywalizacja w jeździe samochodem.
2. Uczestnictwo.
Uczestnikami konkursu są kierowcy, którzy wezmą udział w co najmniej jednej próbie sprawności kierowania pojazdem rozgrywanej podczas eliminacji cyklu CZTERY PORY ROKU. Załogi oraz inni uczestnicy imprezy obowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom kierownika próby, sędziów oraz służby porządkowej. Kierowcy są podporządkowani poleceniom Startera od momentu podniesienia flagi do momentu jej opuszczenia. Ruch flagi może być zastąpiony przez inny odpowiedni sygnał.
Samochód uczestniczący w imprezie musi być sprawny technicznie oraz musi spełniać wymagania wynikające z Prawa o Ruchu Drogowym dopuszczające go do ruchu na drogach publicznych Rzeczpospolitej Polskiej, a kierowca obowiązany jest posiadać wszystkie dokumenty uprawniające do prowadzenia pojazdu i dopuszczające do ruchu po drogach publicznych, oraz obowiązkowe ubezpieczenie od OC.
Start do próby sprawności odbywa się z kołami przedniej osi na linii startu. Czas przejazdu liczony jest od momentu dania sygnału do startu przez sędziego aż do całkowitego zatrzymania pojazdu. Za prawidłowe zatrzymanie pojazdu uważa się zatrzymanie z linią „mety stop” między osiami. Zabrania się cofania pojazdu na mecie próby, pod rygorem wykluczenia z imprezy. FALSTART – jest to zarówno „start lotny” jak i wystartowanie przed sygnałem startera.
3. Klasyfikacja.
Nie przewiduje się podziału samochodów na klasy.
O zwycięstwie w próbie SZ decyduje najmniejsza liczba punktów karnych.
Jeśli to nie wyłoni zwycięzcy, wyniki zaliczone będą ex aequo.
Pomiar czasu na próbach dokonywany jest z dokładnością do 0,01 sekundy.
a) za każde ukończone 0,01 sek. kierowca otrzyma 0, 01 punktu.
b) za przewrócenie lub przesunięcie słupka poza jego obrys – 5 pkt.
c) za niewystartowanie lub nieprawidłowe pokonanie próby – „TARYFA” = 150% czasu najlepszej załogi.
d) za popełnienie FALSTARTU – 5 pkt.
e) za przekroczenie linii „mety stop” – 5 pkt.
f) za zmianę składu załogi (nie dotyczy zamiany miejscami), lub wystartowanie w niepełnym składzie załogi – 200 pkt.
g) za zmianę samochodu wyłącznie na próbie sprawności – 200 pkt
Kierowca, który uzyskał najlepszy wynik otrzymuje 0 pkt.
Do klasyfikacji generalnej konkursu kierowcy otrzymują, za każdą z prób:
• za I miejsce 100 pkt.
• za II miejsce 97 pkt.
• za III miejsce 95 pkt.
• za IV miejsce 93 pkt.
• za następne miejsca kolejno o 1 pkt. mniej.
O zwycięstwie decyduje suma punktów wszystkich prób SZ z cyklu w danym roku.
4. Nagrody.
Puchar zostanie przyznany najwyżej sklasyfikowanemu w klasyfikacji generalnej uczestnikowi konkursu.

Warszawa 04.01.2018
Komisja Sportów Popularnych i Turystyki Automobilklubu Polski

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Call Now Button