Rajd "MADEPT"
zapraszają Maurycy i Dorota Skowrońscy

PIERWSZA RADA
PILOT ZAWSZE MUSI WIEDZIEĆ W KTÓRYM MIEJSCU ITINERERA SIĘ ZNAJDUJE
– DUŻYM UŁATWIENIEM JEST PRZEKREŚLANIE WYKONANYCH POLECEŃ

JADĘ W LEWO JADĘ NA WPROST JADĘ W PRAWO