Bezpieczna Droga do Szkoły – Słubice

Komisja BRD Słubice – 13.05. 2019 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II. Fot: Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego