Bezpieczna Droga do Szkoły – Miedzna

Komisja BRD Miedzna – 08.05. 2019 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki Fot: Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego, „Tygodnik Siedlecki”