Rajd "MADEPT"
zapraszają Maurycy i Dorota Skowrońscy

CEL
PRZEBYCIE TRASY ZE STARTU DO METY
WYKONUJĄC NA SKRZYŻOWANIACH MANEWRY OPISANE KOLEJNO W ITINERERZE

ZACZYNAM