15 stycznia 2017


polecamy

polecamykomisje

TajemniceNawigacji

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony dla ruchu pojazdów. Występując w itinererach z natury oznaczana jest linią ciągłą, bez względu na jej nawierzchnię. Na mapach oznakowanie dróg przedstawione jest w legendzie.


W przeszłości droga utwardzona (asfaltowa, bita, betonowa) była opisywana linią ciągłą, natomiast drogi nieutwardzone (leśne, polne) były rysowane linią przerywaną. Ponieważ występowały trudności w rozpoznawaniu charakteru drogi (np. zimą pod śniegiem, na zabłoconych drogach), ustalono jeden sposób opisywania dróg - linią ciągłą.

Na lokalnych imprezach nawigacyjnych lub turystycznych można się zetknąć jeszcze z oznaczaniem dróg linią ciągłą i przerywaną wg zasad opisanych powyżej. Imprezy wyższej rangi nie dopuszczają jednak rozróżniania nawierzchni dróg.
Droga o dwóch jezdniach - jest to droga, która posiada dwie jezdnie rozdzielone pasem zieleni, wydzielonym torowiskiem tramwajowym lub okrawężnikowaną wysepką, gdy każda z wydzielonych jezdni jest drogą jednokierunkową i pas je rozdzielający nie jest szerszy niż 20 m. W itinererach z natury oznacza się ją podwójną linią ciągłą.


Ta nieco złożona definicja mówi nam czy mamy do czynienia z drogą o dwóch jezdniach, czy też z dwiema niezależnymi drogami. Ale już dawno "chytrość" tej definicji wykorzystywana przez "spryciarzy" nawigacyjnych (którzy mierzyli czy pas rozdzielający ma 20 czy 23 m) została uznana za nawigacyjną miernotę. A więc górą rozsądek!
Jednak należy być zawsze czujnym. Są ulice rozdzielone pasem zieleni o szerokości ponad 50 m. Na planie miasta dwie jezdnie mają tą samą nazwę. Ale z nawigacyjnego punktu widzenia to są dwie różne drogi. (W Warszawie taki charakter ma np. Aleja Wojska Polskiego).

Poznaliśmy podstawowe pojęcia stosowane w nawigacji.
Nie wszystkie jednak. Specjalnie zostawiłem nie omówione pojęcia jakimi są: constans i detal.
O detalu porozmawiamy przy okazji omawiania przejazdu po mapie, natomiast constans wystąpi w kilku miejscach i pokażemy przykłady przejazdu wymuszone constansem.

W następnej części omówimy oznaczenia graficzne stosowane w itinererach.
Pozdrawiam. (benix)

wstecz       (18)       dalej

© benix      Automobilklub Polski                                                    Automobilklubpolski.pl używa plików cookies aby ułatwić korzystanie z naszego serwisu.